Gif-Gifs

Anifeiliaid Personages Siapiau Gwyliau Tywydd Swyddi Llystyfiant
Adeiladau Bwyd Gemau Cludiant

Gwrthrychau

Chwaraeon

Gwefeistr

 
 

 

  Bwyd Gif
Afal Cherry Hufen Pinafal
Afocado Ciwi Popcorn
Alcohol Coctel Lemon Pupur poeth
Artisiog Coffi Llaeth Rhuddygl
Asbaragws Corn Madarch Salad
Banana Cwrw Mafon Sudd ffrwythau
Biscuit Diod ysgafn Mefus Tatws
Bresych Dŵr Mêl Te
Cacennau Garlleg Melon Tomato
Candy Gellyg Moron Zucchini
Castanwydd Grawnffrwyth Nionyn  
Cennin Grawnwin Oren  
Champagne Gwin Pepper