Gif-Gifs

Anifeiliaid Personages Siapiau Gwyliau Tywydd Swyddi Llystyfiant
Adeiladau Bwyd Gemau Cludiant

Gwrthrychau

Chwaraeon

Gwefeistr

 
 

 

  Gwrthrychau Gif
Addurno Cloc larwm Gosod lle Swyddfeydd
Antenna Cymysgydd Haearn Teledu
Aquarium Darn o ddodrefn Lamp Toiled
Barkeeper Drws Lle tân Tostiwr
Beiriant anadlu Dwb Lolfa Tremio
Bin sbwriel Dysglau Microdonnau Washer
Bwlb golau Faucet Oergell Ystafell
Bwydo-botel Ffenestr Offeryn Ystafelloedd Ymolchi
Cadeirydd Ffôn Peiriant golchi llestri  
Candle Ffynnon Popty  
Chwibanu tegell Gardd Sugnwr llwch