Gif-Gifs

Izilwane Bantu Umumo Amaholide Sezulu Imisebenzi Izimila
Izakhiwo Ngokudla Imidlalo Ezokuthutha

Izinhloso

Sport

Webmaster

 
 

 

  Izilwane Gif
Ant Gull Izingulube Wild Seal
Bat Gundane Izinyamazane Sheep
Beaver Hamster Izinyoni arboreal Shell
Bee Hen Jellyfish Silwane
Beetle Hind Kangaroo Snail
Bird ezifudukayo Ibhere Killer whale Snake
Bird sihamba Idada Koala Sparrow
Bird Young Igalikuni Ladybird Spider
Butterfly Ihansi Lesiqophami Squirrel
Canary Ihhashi Lion Starfish
Capricorn Ihlengethwa Lizard Swan
Cat Ijuba Lobster nengwane Tapir
Chameleon Ijuba-2 Macaw Tiger
Coalman Ikamela Mantis-ndela Udoti
Cockatoo Imbongolo Monkey Ufudu
Condor Imbuzi Mouse Umiyane
Cow Imvubu Nonogolantethe Umkholwane
Cuckoo Imvukuzane Owl Umkhombe
Dinosaur Indlulamithi Panda Umkhomo
Dog Ingwane Parrot Unogwaja
Dragon of komodo Ingwenya Peacock Ushaka
Eagle Inhloli Pelican Uzekamanzi
Elephant Inqe Penguin Wolf
Elisengozini Intethe Pig Worm
Ferret Intshe Pink Flamingos Yezilwane ezihuquzelayo
Firefly Inyathi Polecat Zebra
Fish Inyoni edla inyama Racoon  
Fly Inyoni ye-pheasant Raven  
Fox Iqhude Scorpion  
Frog Izimbuzane Seahorse