Gif-Gifs

Anifeiliaid Personages Siapiau Gwyliau Tywydd Swyddi Llystyfiant
Adeiladau Bwyd Gemau Cludiant

Gwrthrychau

Chwaraeon

Gwefeistr

 
 

 

  Swyddi Gif
Arbenigol cyfrifiadur Dewin Gweithredwr wagen fforch godi Plymwr
Athrawon Dj Gwerthwr Policeman
Bar byrbryd Dyn cyflwyno Gwneuthurwr ffilmiau Porthor
Bar-bwyty Dyn llaeth Gwniadwraig Potter
Biwrocrat Fakir Gwraig tŷ Safle adeiladu
Butler Farmer Joiner Sailor
Bydwraig Ffactor Llawfeddyg Seryddwr
Cerddor Ffisiotherapydd Maid Shoemaker
Chemist Ffotograffydd Mason Singer
Chwaer Filwr Meddyg Smith
Cogydd crwst Frigâd dân Milfeddyg Spy
Colofnydd Gardener Monk Syrcas
Cook Gemydd Mover Theater
Cyfiawnder Goediwr Nyrs Trin Gwallt
Cyfreithiwr Gofodwr Oculist Trinydd bagiau
Cytundebol Gweinydd Offeiriad Trydanwr
Dancer Gweithiwr cymorth cyntaf Painter Ysgrifennydd
Darlunydd Gweithiwr Mine Papur Newydd Ysgubo simnai
Deintydd Gweithredwr Telewerthu Perchennog y garej Ysgubwr